Vad betyder Frihandel? – En enkel utbildning om begreppet

Frågan om frihandel, även kallat fulhandel, är inte så avancerad, men den är viktig och det är viktigt att vi alla förstår eftersom det annars kan ha negativa konsekvenser för oss alla, både för rika och för fattiga.

Om lycka är viktigt för dig och dina barn och dina barnbarn är det viktigt att du förstår vad frihandel verkligen är.

Efter en diskussion om frihandel/fulhandel med en person som tidigare engagerat sig mycket i både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, sannolikt i syfte att skydda sin egen välfärd och sin egen pension mot den urholkning av välfärden som EU-medlemskapet och frihandel/fulhandel medför, har jag nu valt att gå igenom olika synvinklar och missuppfattningar om vad begreppet frihandel/fulhandel verkligen innebär.

Personen i fråga har tänkt på att många som sitter i partigrupperna kanske är lika okunniga som han om frihandel/fulhandel och dess konsekvenser, dvs. att de helt oreflekterat tycker att det låter bra med ”fri” ”handel”. ”Frihet” är ett positivt ord för de allra flesta, precis som ”handel” är positivt för de allra flesta. Båda orden ger oftast en känsla av något gott och inte något ondskefullt.

Skulle man istället kalla frihandel för ”den långsamma förslavningen av folket” eller ”fulhandel”, vilket ”frihandel” faktiskt innebär, skulle det alls inte verka så intressant längre.

Liberalism är ett ord som är förknippat med frihandel. ”Liberal” betyder ”fri” och det finns socialistiska liberaler som anser att vi ska skapa frihet och jämlikhet för människor, ex. Vänsterpartiet, men så finns det också kapitalistiska liberaler som anser att vi ska skapa frihet för kapitalet, ex. Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som alla är för EUs frihandel/fulhandel som skapar just frihet för kapitalet att handla fritt och tenderar att förslava folket och förstöra miljön på ett mycket fult sätt.

För precis som ex. fri sex, vilket kan kännas skönt för stunden, kortsiktig, kan det dock få mindre behagliga konsekvenser långsiktigt. Det är enkelt att förstå efter en grundläggande sexualundervisning. Handelsutbyte kan ex. försvaga varje nation som deltager i handlesutbytet, likt en immunbrist-sjukdom, så att nationen vid tider av kris saknar egen försvarsindustri och eget jordbruk att föda sin egen befolkning.

Frihandel/fulhandel kan även liknas vid ett tåg som ser inbjudande ut på perrongen men som sedan börjar accelerera utan kontroll mot en ful avgrund. Det är lätt att kliva på tåget på perrongen, men det kan vara svårt att kliva av när tåget går. Samtidigt kan det ändå vara värt att hoppa av tåget i farten och ta risken för viss skada innan tåget når avgrunden.

Uppfattningen kan ibland vara att frihandel/fulhandel är ett speciellt område som bara ekonomer och nationalekonomer förstår, men jag hävdar att principerna är väldigt enkla att förstå, kanske inte för nationalekonomer och företagsekonomer i Trögfattarföreningen, dock för varje normalbegåvad individ.

Det är min uppfattning att ekonomer t.o.m. kan ha svårare att förstå sin egen inkompetens inom området frihandel/fulhandel p.g.a. uppväxt och indoktrinering in i ekonomiska principer som inte tar hänsyn till vetenskap och grundläggande enkla matematiska principer. Kompetens i frågan är alltså inte nödvändigtvis jämförbart med antal ekonomi-böcker som vilar på åsnans rygg. Det kan vara precis tvärt om beroende på vem som skrivit böckerna.

Vanligt vetenskapligt lagda människor, lärare, läkare och ingenjörer, men sannolikt alltså även en vanlig spärrvakt i tunnelbanan har alltså sannolikt lättare att förstå vad frihandel/fulhandel verkligen betyder än just ekonomer från Handelshögskolan, även om det givetvis kan finnas undantag.

Anledningen till ekonomernas generella inkompetens är sannolikt att ekonomiutbildningar tenderar att sponsras av svenskt näringsliv och ofta går bort från både naturliga och matematiska principer såsom ex. begreppet tillväxt (exponentialfunktion) och vad som är bäst för både människor och för miljö på lång sikt, d.v.s. Vetenskapliga partiets viktigaste fråga.

Det är inte ens säkert att betydelsen av ordet ”ekonomi” tas upp tillräckligt genom ekonomiutbildningen. Begreppet ekonomi har med hushållning av resurser att göra, något som inte verkar bekymra de flesta ekonomer som istället ofta talar sig varma för tillväxt, trots att tillväxt alltid leder till total katastrof vilket kan bevisas enkelt matematiskt genom exponentialfunktionen.

Det som sker, och varför tåget börjar rusa mot avgrunden är att frihandeln/fulhandeln skapar en tävling i lönesänkningar och skattesänkningar mellan de ingående länderna inom frihandelsområdet i syfte att locka investeringar från kapitalet, vilket i sin tur leder till antingen ökad belåning likt Grekland som ville behålla sin välfärd, eller, om man vill förhindra nationens totala kollaps, leder till ett skattesänkar- och välfärdssänkar-race mot bottnen.

Så skulle Sveriges medborgare kunna klara av att befria sig från EUs välfärdsrace mot bottnen? – Ja. naturligtvis. Jag trot det är relativt enkelt. Sverige klarade sig nämligen utmärkt innan Novemberrevolutionen, vilken lade grunden för medlemskapet i frihandeln/fulhandeln. De regerande partierna har sedan dess försvagat Sverige på olika vis, men det kan naturligtvis rättas till. Efter ett utträde ur frihandeln/fulhandeln ser jag det som mycket viktigt med en period av höjda skatter och sänkt välfärd så att vi kan återbetala största delen av Sveriges överdrivet höga skulder, samt bygga upp försvaret igen, innan vi sedan sänker pensionsålder och arbetstid, samt höjer välfärden.

Kommer vi kunna upprätthålla en välfärd med tullar mot alla andra länder som kämpar med hög fattigdom, låga löner, låg välfärd och frihandel/fulhandel inom den krisdrabbade EU-kretsen? – Ja. Det kommer gå utmärkt, sannolikt mycket bättre.

Jag anser att man kan känna sig trygg med ekonomisk utveckling mot mer välfärd skapad med skatter och tullar som skyddar Sverige. Den ekonomiska konsekvensen av frihandel/fulhandel är nämligen fattigdom och utslagning. Ökad export/import skapar ett osunt beroende av miljövidriga transporter, det undergräver självständighet och undergräver vår katastrofberedskap och vår totalförsvarsförmåga.

Att EUs frihandel/fulhandel redan slagit ut svenska företag genom uppköp och nedläggningar och skapat arbetslöshet i Sverige det vet vi redan. Att vi ex. inte längre har egen däcktillverkning i Gislaved är alltså negativt på flera olika plan.

Det mesta som produceras och konsumeras lokalt gör oss de facto tryggare, det kan göra miljön bättre, vi får koll på vad som sprutas på den mat som eleverna i skolorna ska äta, vi kan lättare garantera att djuren behandlas bra, det minskar transporterna och det gör oss mer oberoende och mer motståndskraftiga vid katastrofer och krig.

Visserligen kan man anta att vår konkurrenskraft gentemot de övriga EU-länderna skulle försvagas avsevärt om vi hade tullar, såsom vi hade innan Novemberrevolutionen, men så behöver man alls inte se det.

Att leva i ett land som lever i balans med naturen, har bra utbildning till alla, har bra sjukvård, äldrevård och allmän välfärd och där företag befinner sig i en rättvis marknadssituation kan för många människor och företagare vara mer attraktivt än att leva i ett land med orättvis konkurrens från länder med lägre skatter, lägre löner, stor kriminalitet, stress och social utslagning.

Med tullar kommer en svensk bil vara billigare i Sverige än i utlandet och utländska bilar vara dyrare i Sverige, men den förlust som drabbar Svenska exportföretag utomlands skulle alltså samtidigt gynna dem inom landet.

Genom tullar blir svenska varor jämförelsevis billigare i Sverige. Visserligen kommer välfärd och bättre miljö betald med skatter göra speciellt vissa produkter dyrare, men detta gör också att vi kommer hushålla bättre med resurser, transportera kortare sträckor och det innebär att vi svenskar blir mer miljövänliga.

Hur skulle det gå med svensk ekonomi och de svenska hushållen? – Sverige har tidigare levt med en sådan ekonomi. Detta var före Novemberrevolutionen som skedde efter att Olof Palme röjts ur vägen, kanske av Dekorimamannen, kanske av Henry Kissinger, kanske av Bilderberggrupens verkställande utskott, vem vet. Jag var ung, men jag minns denna tid före Novemberrevolutionen som en bra tid med bra utbildning och arbete till alla.

Socialdemokraterna talade om arbete och jämlikhet åt alla, inte om att röja sly och lägre löner som Stefan Löfven gjorde i sitt förstamajtal häromsistens. Vår statsminister, Olof Palme var socialist och demokrat och även om han deltog i den stora odemokratiska hemliga klubben, Bilderberggruppen, på den tiden, är jag övertygad om att hans frågor till storkapitalisterna och bankirerna var väl placerade.

Skulle Sveriges ekonomi stå ut med tullar i längden? – Om man jämför ekonomin idag i Sverige och den situation vi hade innan Novemberrevolutionen tror jag att jag själv skulle föredra den situationen innan frihandel/fulhandel kuppades in i Sverige. På lång sikt, med tanke på den mänskliga historien, är jag helt säker på att en mer nationell och lokal självförsörjning dessutom är det allra bästa för oss alla i Sverige, för människor i andra länder och även det bästa för framtidens generationer på lång sikt.

Skulle Sverige vinna på frihandel/fulhandel eller förlora? – På lång sikt anser jag att alla förlorar på frihandel/fulhandel, speciellt folket och småföretagare. EU-medlemskapet kräver en alltmer borgerlig politik med låga skatter och sänkta löner, men eftersom vetenskapen kommit fram till att människor är lyckligare i mer jämlika samhällen förlorar i slutändan alla ändå på frihandel/fulhandel, både rika och fattiga.

Storföretagens monopolställning kommer med stor sannolikhet monopolisera marknaden och sätta en sund rättvis konkurrens ur spel när frihandel/fulhandel drivs in-absurdum.

Land ställs emot land, företagare mot företagare, och arbetare mot arbetare i det ständiga racet mot välfärdsbottnen. Slutpunkten kommer sannolikt, enligt vad vi lärt oss av arkeologi och historien, vara ett abrupt slut på tillväxten, skarp nedväxt, korruption, krig, revolutioner, svält och slutligen kannibalism, precis som vanligt i mänsklighetens historia.

Det måste anses vara mycket intelligent att stå utanför och distansera sig mot sådant.

Om Sverige bara skulle förlora på att ha frihandel/fulhandel varför har ledande svenska politiker då dragit in oss i detta? – Personligen tror jag att det finns flera samverkande orsaker att Sverige i dag befinner sig i en frihandel med EU. Utländska påtryckningar på Sveriges politiker, morden på Olof Palme och Anna Lindh, NATOs expansionsplaner österut, korruption och kortsiktigt egenintresse hos svenska företagsledningar och partiledningar, medias monopolisering och likriktning, samt bristande kompetens hos folket och partiernas medlemmar att förstå och förhindra att detta skett.

Har vi tullar mot alla länder utanför EU? – Ja. Det finns tullar och handelsrestriktioner mot andra länder utanför EU, ex. mot Norge. Frihandeln gäller bara inom EU.

Kan Sverige vara medlem i EU och stå utanför frihandel? – Nej. EU är ett frihandelsprojekt. EU är ett kapitalliberalt borgerligt projekt. Vore EU ett projekt för jämlikhet hade skatter och löner harmoniserats inom EU på en nivå som kan bekosta en sund välfärd och hade jämlikhet och jämställdhet eftersträvats i EU hade arbetstiden sänkts i alla länder för att ge alla människor ett arbete. Så är det inte.

Om vi lämnar EU är det nog sannolikt att EU kommer införa liknande tullar mot Sverige som mot ex. Norge och resten av världen, dock sannolikt inga sanktioner. Vi kan samtidigt sänka tullar mot Norge och länder med liknande välfärd som vi har, även om jag inte förespråkar det generellt p.g.a. miljöaspekten. Det är oftast bra med höga tullar som förhindrar handel ur ett rent miljöperspektiv även om läder som ligger nära är naturligtvis oftast är bättre samarbetspartners ur ett rent miljöperspektiv.

Om länder börjar lämna EU kan det innebära slutet för EU helt eller kan det leda till en ny Europeisk enhetsstat, ett slags nytt Sovjetunionen, eller en nordisk enhetsstat eller en Skandinavisk enhetsstat, i vilken skatter, löner och välfärd harmoniseras. Då blir frihandel länder emellan, inom enhetsstaten, möjlig samtidigt som man kan skapa en välfärd som gör människorna lyckligare, alltså fri handel inom enheten tillsammans med välfärd för alla.

Med vänlig hälsning
Matin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

80 reaktioner på ”Vad betyder Frihandel? – En enkel utbildning om begreppet

 1. Ping: Lösningen för Greklands fattiga, för Angela Merkel, för Barak Obama och även för kristna | Vetenskapliga partiet

 2. Ping: Helmut Schmidt talar om nackdelarna med EU – Socialdemokraterna och Alliansen har skapat fattigdomen | Vetenskapliga partiet

 3. Ping: Glada nyheter – Dold rasism kan faktiskt leda till att alla politiska partier samverkar | Vetenskapliga partiet

 4. Ping: Glada Nyheter – Alla med låga löner kan få högre löner i framtiden | Vetenskapliga partiet

 5. Ping: Glada nyheter för SD – Maria-Pia Boëthius verkar arbeta för Sverigedemokraterna | Vetenskapliga partiet

 6. Ping: Glada nyheter för Grekland – Ett nytt EU kan skapas genom direktdemokrati | Vetenskapliga partiet

 7. Ping: Stefan Löfvén och Socialdemokraterna sannolikt på väg mot total bottenotering | Vetenskapliga partiet

 8. Ping: Hur skapar man jämställdhet och kvinnofrid på bästa sätt långsiktigt? | Vetenskapliga partiet

 9. Ping: Glada Nyheter – Österrike går kanske ur EU | Vetenskapliga partiet

 10. Ping: Glada Nyheter – EU gör äntligen något bra för riktiga flyktingar | Vetenskapliga partiet

 11. Ping: Drogfritt och tryggt i Sverige i framtiden genom meditation | Vetenskapliga partiet

 12. Ping: Glada Nyheter – Grekland vaknar strax upp ur EU-bluffen | Vetenskapliga partiet

 13. Ping: Brev till Sociologen – Är Socialdemokraterna redo att leda Sverige? | Vetenskapliga partiet

 14. Mer information om Novemberrevolutionen och dess aktörer, samt tiden före och efter: http://www.lasarnasfria.se/artikel/108958

  Skulle personligen bli förvånad om Olof Palme sagt och gjort det Kjell-Olof Feldt påstått enligt artikeln. Jag tror att Kjell-Olof Feldt ljuger. Detta var sannolikt en kupp mot Sverige väl dold för Olof Palme. När han fick veta vad som var på gång och förberedde åtgärd blev han sannolikt mördad.

  Nu är det dags att återställa Sverige!

 15. Ping: Glad Nyhet – Krypterad e-post från Sverige – Inte gratis, men kanske tryggare? | Vetenskapliga partiet

 16. Ping: Glada Nyheter – Svenska mjölkbönder börjar inse vad frihandel innebär | Vetenskapliga partiet

 17. Ping: Glada Nyheter för Jimmie Åkesson – Kanske Sveriges nästa statsminister? | Vetenskapliga partiet

 18. Ping: Censurerade fakta – En tysk film om palmemordet | Vetenskapliga partiet

 19. Ping: Glada Nyheter – Namninsamling – Strax blir det en folkomröstning om EU-medlemskapet | Vetenskapliga partiet

 20. Ping: Glada Nyheter – Folket stödjer trovärdig flyktingpolitik – Sverigedemokraterna 26% | Vetenskapliga partiet

 21. Ping: Den drunknade 3-åringen en del av Kalergiplanen eller frihandeln? | Vetenskapliga partiet

 22. Ping: Politisk satir – Hå å hej med Federley | Vetenskapliga partiet

 23. Ping: Glad Nyhet – Sverigedemokraterna flyktingvänligaste partiet av alla riksdagspartier | Vetenskapliga partiet

 24. Ping: Analys – Svenskar i majoritet eller minoritet om 10-15 år? | Vetenskapliga partiet

 25. Ping: Är det sant? – Arbetar ETC arbetar för högern? | Vetenskapliga partiet

 26. Ping: Peter Eriksson från Miljöpartiet skäller på Finland åt EU-oligarkerna | Vetenskapliga partiet

 27. Ping: Rasism – Är Jan Guillo i hemlighet för antisemitism? | Vetenskapliga partiet

 28. Ping: Glada Nyheter – Världen går att rädda rent tekniskt | Vetenskapliga partiet

 29. Ping: Glada Nyheter – Kent Ekeroth vill få upp en respektabel tullverksamhet | Vetenskapliga partiet

 30. Ping: Vad tycker Socialdemokraterna om TTIP? – Analys | Vetenskapliga partiet

 31. Ping: Vetenskapliga alternativ till den dåligt betalde mekaniske turken | Vetenskapliga partiet

 32. Ping: Riksdagspartierna lyssnar inte på Per Gahrton, men hjälper Sverigedemokraterna till majoritet i riksdagen | Vetenskapliga partiet

 33. Ping: Varför attackeras inte Israel av IS, Al-Nusra och Al-Qaida? – Och varför skriver INTE vår massmedia om den saken? | Vetenskapliga partiet

 34. Ping: Glada Nyheter – Några ljuspunkter i det kaos som politikerna skapat | Vetenskapliga partiet

 35. Ping: Glada Nyheter – Världen kan räddas – FNs 17 punkter för hållbar utveckling + några avgörande uppgifter | Vetenskapliga partiet

 36. Ping: Glada Nyheter – En socialdemokratisk medborgarjournalist vaknar upp – Kuckeliku! | Vetenskapliga partiet

 37. Ping: Meditation – Politiska liknelser med det röda och det blå pillret från filmen Matrix | Vetenskapliga partiet

 38. Ping: Politisk satir? – Palmemordet – Olof Palme och Anna Lindh lever på Mauritius? | Vetenskapliga partiet

 39. Ping: Glada Nyheter – Så blir demokratin öppen och Europas stater nationella igen | Vetenskapliga partiet

 40. Ping: Glada Nyheter – EU-kommissionen klubbar världens sista apartheid-regim genom ursprungsmärkning | Vetenskapliga partiet

 41. Ping: Glad Nyhet – Regeringen unviker kalabalik, inför pass- och visumtvång vid gränsövergångar? | Vetenskapliga partiet

 42. Ping: Kuckeliku! – Det är uppvaknandets dag för franska muslimer, för Sverigedemokraterna och för Vänsterpartiet | Vetenskapliga partiet

 43. Ping: Glada Nyheter – Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet valsamverkar | Vetenskapliga partiet

 44. Ping: I ett demokratiskt vakuum har småpartierna chans att växa rejält | Valsamverkanspartiet

 45. Ping: Uppvaknande, naivitet eller ondska? – Stefan Löfvén erkänner att han varit naiv? | Vetenskapliga partiet

 46. Ping: Kortfattat och lättfattligt – Frågor och svar om den islamistiska terrorismen och kriget i Syrien | Vetenskapliga partiet

 47. Ping: Politisk satir – Birger Schlaug försvarar fortfarande ”den generösa” flyktingpolitiken | Vetenskapliga partiet

 48. Ping: En ekonomisk ”hitman” bekänner hur Sverige förslavats och hur Sverige kan befrias | Vetenskapliga partiet

 49. Ping: Pjäsförfattare som Alfred Nobel bjuds in på Vetenskapliga partiets riktigt nobla bankett | Vetenskapliga partiet

 50. Ping: Inkallelse om injicering enligt lagen om tolerans mot invandrare (2018:666) | Vetenskapliga partiet

 51. Ping: Julrim – Den gröna rörelsens politiska satir av Stefan Löfvén | Vetenskapliga partiet

 52. Ping: Censur – Bernie Sanders kommer sannolikt USAs nästa president även om han utsätts för ”blackout” | Vetenskapliga partiet

 53. Ping: Vad är skillnaden på ”politisk korrekthet” och ”emotionell korrekthet”? | Vetenskapliga partiet

 54. Ping: Politisk Satir – Kalla inte att Miljöpartiets ledarskap för kuvade, horor eller luder! | Vetenskapliga partiet

 55. Ping: Glada Nyheter – Kent Ekeroth ger Vänsterpartiet en vetenskaplig tillrättavisning | Vetenskapliga partiet

 56. Ping: Kroatiske Darkos avskedsbrev till Sverige – Familjen fick nog av mångkulturen | Vetenskapliga partiet

 57. Ping: Varför väljer underklass, medelklass, svarta, kvinnor och latinos Hillary Clinton och inte Bernie Sanders? | Vetenskapliga partiet

 58. Ping: Djupare analys av tidningen The Economist förstasida 2015 på svenska | Vetenskapliga partiet

 59. Ping: Sverige – Ett mindre välkänt skatteparadis än USA och Panama | Vetenskapliga partiet

 60. Ping: Ekonomi & Komedi – Djupare analys av hela kollaget från The Economist 2016 | Vetenskapliga partiet

 61. Ping: Debatt om Bankers funktion – Göran Greider besvaras av Ann-Marie Svensson på JAK Medlemsbank | Vetenskapliga partiet

 62. Ping: Kritik av Vänsterpartiets fascistiska överklassfasoner | Vetenskapliga partiet

 63. Ping: Kan man få cancer och missfall av icke-ekologisk mat? | Vetenskapliga partiet

 64. Ping: De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare | Vetenskapliga partiet

 65. Ping: Åtta sydamerikanska länder stödjer inte statskuppen mot Braziliens demokrati | Vetenskapliga partiet

 66. Ping: Omkoppling av Tankemönster – Två Israeler jämför Israel med Nazismen under Hitler | Vetenskapliga partiet

 67. Ping: Sverigedemokraterna & Vänsterpartiet ger Sveriges folk ytterligare ett år av Alliansfrihet och Neutralitet | Vetenskapliga partiet

 68. Ping: Den Brazilianska kuppen har misslyckats – Konspirationen avslöjad – Presidentmord att vänta? | Vetenskapliga partiet

 69. Ping: Ryssland och Nato-regimerna är eniga i hemlighet – Båda gynnas | Vetenskapliga partiet

 70. Ping: Har Vänsterpartiet blivit ett högerextremt fascistiskt parti? | Vetenskapliga partiet

 71. Ping: Endast Vänsterpartiet vill skapa ”finhandel”, men ”frihandel” är INTE ”fin handel” | Vetenskapliga partiet

 72. Ping: Nedväxt, INTE tillväxt – Partiets och världens viktigaste fråga!!! | Vetenskapliga partiet

 73. Ping: Fidel Castro är död – Heder till den ekologiska protektionistiske socialisten Fidel Castro | Vetenskapliga partiet

 74. Ping: Nackdelen med desinformation – Lögnen kan ogillas oavsett politisk tillhörighet | Vetenskapliga partiet

 75. Ping: Politisk satir – God Jul med ett julrim och ett politiskt satiriskt julkort | Vetenskapliga partiet

 76. Ping: Den internationella storfinansen hjälpte Hitler – Idag hjälper Vänsterpartiet storfinansens söndrande av nationen | Vetenskapliga partiet

 77. Ping: Fakta om Sveriges ökade fattigdom samt nationella demokratiska socialistiska och ekologiska förslag på lösningar | Vetenskapliga partiet

 78. Ping: Språkvetenskap – Hur använder man bäst orden ”höger” och ”vänster” i politiska sammanhang? | Vetenskapliga partiet

 79. Ping: Nationalekonomi – Laffer-Khaldunkurvan – En muslimsk monopolkapitalistisk villfarelse som står i motsats till solidaritet och miljö | Vetenskapliga partiet

Välkommen att kommentera! Läs gärna kommentarsreglerna i menyn!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s