Vad betyder Frihandel? – En enkel utbildning om begreppet

Frågan om frihandel, även kallat fulhandel, är inte så avancerad, men den är viktig och det är viktigt att vi alla förstår eftersom det annars kan ha negativa konsekvenser för oss alla, både för rika och för fattiga.

Om lycka är viktigt för dig och dina barn och dina barnbarn är det viktigt att du förstår vad frihandel verkligen är.

Efter en diskussion om frihandel/fulhandel med en person som tidigare engagerat sig mycket i både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, sannolikt i syfte att skydda sin egen välfärd och sin egen pension mot den urholkning av välfärden som EU-medlemskapet och frihandel/fulhandel medför, har jag nu valt att gå igenom olika synvinklar och missuppfattningar om vad begreppet frihandel/fulhandel verkligen innebär.

Personen i fråga har tänkt på att många som sitter i partigrupperna kanske är lika okunniga som han om frihandel/fulhandel och dess konsekvenser, dvs. att de helt oreflekterat tycker att det låter bra med ”fri” ”handel”. ”Frihet” är ett positivt ord för de allra flesta, precis som ”handel” är positivt för de allra flesta. Båda orden ger oftast en känsla av något gott och inte något ondskefullt.

Skulle man istället kalla frihandel för ”den långsamma förslavningen av folket” eller ”fulhandel”, vilket ”frihandel” faktiskt innebär, skulle det alls inte verka så intressant längre.

Liberalism är ett ord som är förknippat med frihandel. ”Liberal” betyder ”fri” och det finns socialistiska liberaler som anser att vi ska skapa frihet och jämlikhet för människor, ex. Vänsterpartiet, men så finns det också kapitalistiska liberaler som anser att vi ska skapa frihet för kapitalet, ex. Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som alla är för EUs frihandel/fulhandel som skapar just frihet för kapitalet att handla fritt och tenderar att förslava folket och förstöra miljön på ett mycket fult sätt.

För precis som ex. fri sex, vilket kan kännas skönt för stunden, kortsiktig, kan det dock få mindre behagliga konsekvenser långsiktigt. Det är enkelt att förstå efter en grundläggande sexualundervisning. Handelsutbyte kan ex. försvaga varje nation som deltager i handlesutbytet, likt en immunbrist-sjukdom, så att nationen vid tider av kris saknar egen försvarsindustri och eget jordbruk att föda sin egen befolkning.

Frihandel/fulhandel kan även liknas vid ett tåg som ser inbjudande ut på perrongen men som sedan börjar accelerera utan kontroll mot en ful avgrund. Det är lätt att kliva på tåget på perrongen, men det kan vara svårt att kliva av när tåget går. Samtidigt kan det ändå vara värt att hoppa av tåget i farten och ta risken för viss skada innan tåget når avgrunden.

Uppfattningen kan ibland vara att frihandel/fulhandel är ett speciellt område som bara ekonomer och nationalekonomer förstår, men jag hävdar att principerna är väldigt enkla att förstå, kanske inte för nationalekonomer och företagsekonomer i Trögfattarföreningen, dock för varje normalbegåvad individ.

Det är min uppfattning att ekonomer t.o.m. kan ha svårare att förstå sin egen inkompetens inom området frihandel/fulhandel p.g.a. uppväxt och indoktrinering in i ekonomiska principer som inte tar hänsyn till vetenskap och grundläggande enkla matematiska principer. Kompetens i frågan är alltså inte nödvändigtvis jämförbart med antal ekonomi-böcker som vilar på åsnans rygg. Det kan vara precis tvärt om beroende på vem som skrivit böckerna.

Vanligt vetenskapligt lagda människor, lärare, läkare och ingenjörer, men sannolikt alltså även en vanlig spärrvakt i tunnelbanan har alltså sannolikt lättare att förstå vad frihandel/fulhandel verkligen betyder än just ekonomer från Handelshögskolan, även om det givetvis kan finnas undantag.

Anledningen till ekonomernas generella inkompetens är sannolikt att ekonomiutbildningar tenderar att sponsras av svenskt näringsliv och ofta går bort från både naturliga och matematiska principer såsom ex. begreppet tillväxt (exponentialfunktion) och vad som är bäst för både människor och för miljö på lång sikt, d.v.s. Vetenskapliga partiets viktigaste fråga.

Det är inte ens säkert att betydelsen av ordet ”ekonomi” tas upp tillräckligt genom ekonomiutbildningen. Begreppet ekonomi har med hushållning av resurser att göra, något som inte verkar bekymra de flesta ekonomer som istället ofta talar sig varma för tillväxt, trots att tillväxt alltid leder till total katastrof vilket kan bevisas enkelt matematiskt genom exponentialfunktionen.

Det som sker, och varför tåget börjar rusa mot avgrunden är att frihandeln/fulhandeln skapar en tävling i lönesänkningar och skattesänkningar mellan de ingående länderna inom frihandelsområdet i syfte att locka investeringar från kapitalet, vilket i sin tur leder till antingen ökad belåning likt Grekland som ville behålla sin välfärd, eller, om man vill förhindra nationens totala kollaps, leder till ett skattesänkar- och välfärdssänkar-race mot bottnen.

Så skulle Sveriges medborgare kunna klara av att befria sig från EUs välfärdsrace mot bottnen? – Ja. naturligtvis. Jag trot det är relativt enkelt. Sverige klarade sig nämligen utmärkt innan Novemberrevolutionen, vilken lade grunden för medlemskapet i frihandeln/fulhandeln. De regerande partierna har sedan dess försvagat Sverige på olika vis, men det kan naturligtvis rättas till. Efter ett utträde ur frihandeln/fulhandeln ser jag det som mycket viktigt med en period av höjda skatter och sänkt välfärd så att vi kan återbetala största delen av Sveriges överdrivet höga skulder, samt bygga upp försvaret igen, innan vi sedan sänker pensionsålder och arbetstid, samt höjer välfärden.

Kommer vi kunna upprätthålla en välfärd med tullar mot alla andra länder som kämpar med hög fattigdom, låga löner, låg välfärd och frihandel/fulhandel inom den krisdrabbade EU-kretsen? – Ja. Det kommer gå utmärkt, sannolikt mycket bättre.

Jag anser att man kan känna sig trygg med ekonomisk utveckling mot mer välfärd skapad med skatter och tullar som skyddar Sverige. Den ekonomiska konsekvensen av frihandel/fulhandel är nämligen fattigdom och utslagning. Ökad export/import skapar ett osunt beroende av miljövidriga transporter, det undergräver självständighet och undergräver vår katastrofberedskap och vår totalförsvarsförmåga.

Att EUs frihandel/fulhandel redan slagit ut svenska företag genom uppköp och nedläggningar och skapat arbetslöshet i Sverige det vet vi redan. Att vi ex. inte längre har egen däcktillverkning i Gislaved är alltså negativt på flera olika plan.

Det mesta som produceras och konsumeras lokalt gör oss de facto tryggare, det kan göra miljön bättre, vi får koll på vad som sprutas på den mat som eleverna i skolorna ska äta, vi kan lättare garantera att djuren behandlas bra, det minskar transporterna och det gör oss mer oberoende och mer motståndskraftiga vid katastrofer och krig.

Visserligen kan man anta att vår konkurrenskraft gentemot de övriga EU-länderna skulle försvagas avsevärt om vi hade tullar, såsom vi hade innan Novemberrevolutionen, men så behöver man alls inte se det.

Att leva i ett land som lever i balans med naturen, har bra utbildning till alla, har bra sjukvård, äldrevård och allmän välfärd och där företag befinner sig i en rättvis marknadssituation kan för många människor och företagare vara mer attraktivt än att leva i ett land med orättvis konkurrens från länder med lägre skatter, lägre löner, stor kriminalitet, stress och social utslagning.

Med tullar kommer en svensk bil vara billigare i Sverige än i utlandet och utländska bilar vara dyrare i Sverige, men den förlust som drabbar Svenska exportföretag utomlands skulle alltså samtidigt gynna dem inom landet.

Genom tullar blir svenska varor jämförelsevis billigare i Sverige. Visserligen kommer välfärd och bättre miljö betald med skatter göra speciellt vissa produkter dyrare, men detta gör också att vi kommer hushålla bättre med resurser, transportera kortare sträckor och det innebär att vi svenskar blir mer miljövänliga.

Hur skulle det gå med svensk ekonomi och de svenska hushållen? – Sverige har tidigare levt med en sådan ekonomi. Detta var före Novemberrevolutionen som skedde efter att Olof Palme röjts ur vägen, kanske av Dekorimamannen, kanske av Henry Kissinger, kanske av Bilderberggrupens verkställande utskott, vem vet. Jag var ung, men jag minns denna tid före Novemberrevolutionen som en bra tid med bra utbildning och arbete till alla.

Socialdemokraterna talade om arbete och jämlikhet åt alla, inte om att röja sly och lägre löner som Stefan Löfven gjorde i sitt förstamajtal häromsistens. Vår statsminister, Olof Palme var socialist och demokrat och även om han deltog i den stora odemokratiska hemliga klubben, Bilderberggruppen, på den tiden, är jag övertygad om att hans frågor till storkapitalisterna och bankirerna var väl placerade.

Skulle Sveriges ekonomi stå ut med tullar i längden? – Om man jämför ekonomin idag i Sverige och den situation vi hade innan Novemberrevolutionen tror jag att jag själv skulle föredra den situationen innan frihandel/fulhandel kuppades in i Sverige. På lång sikt, med tanke på den mänskliga historien, är jag helt säker på att en mer nationell och lokal självförsörjning dessutom är det allra bästa för oss alla i Sverige, för människor i andra länder och även det bästa för framtidens generationer på lång sikt.

Skulle Sverige vinna på frihandel/fulhandel eller förlora? – På lång sikt anser jag att alla förlorar på frihandel/fulhandel, speciellt folket och småföretagare. EU-medlemskapet kräver en alltmer borgerlig politik med låga skatter och sänkta löner, men eftersom vetenskapen kommit fram till att människor är lyckligare i mer jämlika samhällen förlorar i slutändan alla ändå på frihandel/fulhandel, både rika och fattiga.

Storföretagens monopolställning kommer med stor sannolikhet monopolisera marknaden och sätta en sund rättvis konkurrens ur spel när frihandel/fulhandel drivs in-absurdum.

Land ställs emot land, företagare mot företagare, och arbetare mot arbetare i det ständiga racet mot välfärdsbottnen. Slutpunkten kommer sannolikt, enligt vad vi lärt oss av arkeologi och historien, vara ett abrupt slut på tillväxten, skarp nedväxt, korruption, krig, revolutioner, svält och slutligen kannibalism, precis som vanligt i mänsklighetens historia.

Det måste anses vara mycket intelligent att stå utanför och distansera sig mot sådant.

Om Sverige bara skulle förlora på att ha frihandel/fulhandel varför har ledande svenska politiker då dragit in oss i detta? – Personligen tror jag att det finns flera samverkande orsaker att Sverige i dag befinner sig i en frihandel med EU. Utländska påtryckningar på Sveriges politiker, morden på Olof Palme och Anna Lindh, NATOs expansionsplaner österut, korruption och kortsiktigt egenintresse hos svenska företagsledningar och partiledningar, medias monopolisering och likriktning, samt bristande kompetens hos folket och partiernas medlemmar att förstå och förhindra att detta skett.

Har vi tullar mot alla länder utanför EU? – Ja. Det finns tullar och handelsrestriktioner mot andra länder utanför EU, ex. mot Norge. Frihandeln gäller bara inom EU.

Kan Sverige vara medlem i EU och stå utanför frihandel? – Nej. EU är ett frihandelsprojekt. EU är ett kapitalliberalt borgerligt projekt. Vore EU ett projekt för jämlikhet hade skatter och löner harmoniserats inom EU på en nivå som kan bekosta en sund välfärd och hade jämlikhet och jämställdhet eftersträvats i EU hade arbetstiden sänkts i alla länder för att ge alla människor ett arbete. Så är det inte.

Om vi lämnar EU är det nog sannolikt att EU kommer införa liknande tullar mot Sverige som mot ex. Norge och resten av världen, dock sannolikt inga sanktioner. Vi kan samtidigt sänka tullar mot Norge och länder med liknande välfärd som vi har, även om jag inte förespråkar det generellt p.g.a. miljöaspekten. Det är oftast bra med höga tullar som förhindrar handel ur ett rent miljöperspektiv även om läder som ligger nära är naturligtvis oftast är bättre samarbetspartners ur ett rent miljöperspektiv.

Om länder börjar lämna EU kan det innebära slutet för EU helt eller kan det leda till en ny Europeisk enhetsstat, ett slags nytt Sovjetunionen, eller en nordisk enhetsstat eller en Skandinavisk enhetsstat, i vilken skatter, löner och välfärd harmoniseras. Då blir frihandel länder emellan, inom enhetsstaten, möjlig samtidigt som man kan skapa en välfärd som gör människorna lyckligare, alltså fri handel inom enheten tillsammans med välfärd för alla.

Med vänlig hälsning
Matin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

80 reaktioner till “Vad betyder Frihandel? – En enkel utbildning om begreppet

  1. Mer information om Novemberrevolutionen och dess aktörer, samt tiden före och efter: http://www.lasarnasfria.se/artikel/108958

    Skulle personligen bli förvånad om Olof Palme sagt och gjort det Kjell-Olof Feldt påstått enligt artikeln. Jag tror att Kjell-Olof Feldt ljuger. Detta var sannolikt en kupp mot Sverige väl dold för Olof Palme. När han fick veta vad som var på gång och förberedde åtgärd blev han sannolikt mördad.

    Nu är det dags att återställa Sverige!

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s