Vad är skillnaden på ”politisk korrekthet” och ”emotionell korrekthet”?

Jag får ett mail av en nära vän som gör att jag läser en Söndagskrönika av Julia Caesar på Snaphanen som heter Värdegrunden skördar liv. Inlägget har återpublicerats på Motpol.

Äkta humanitet bygger på goda avsikter. Men den falska humanitet under namnet “värdegrund” som fått epidemisk spridning i Sverige skördar liv. Ett av de senaste offren är Barbro Feldt, 71, före detta Röda korsmedarbetare i Falun. Hon avled den 17 juni sedan hon efter nio års ideellt arbete tvingats bort från organisationen och hängts ut som “rasist” i media.

Jag letar vidare och Peter Harold har grävt djupare i vad det är för ord och värdegrunder som åberopats. Jag har även tagit mig en kort titt på vad som sägs om organisationen Röda korset. och vad människor säger om händelsen på det fria forumet Flashback.

Speciellt en anonym kommentar av Tinuviel finner jag ”emotionellt korrekt” och politiskt korrekt samtidigt:

Man kan notera att kommentarerna på hans Facebookinlägg (av andra invandrare) i många fall är långt ifrån nådiga. Det skrivs att han brister i respekt, att han lagt ord i hennes mun, att han själv frågat till dess att hon sade det han ville höra, att han är omogen, att det hon sade var förståeligt, att hon bara vill sitt land väl, att Sverige är oerhört generöst och att man borde visa tacksamhet inför detta, att man kan förstå att svenskar blir skeptiska när några invandrare missköter sig etc, etc.

En av dem skriver: Du lägger upp videon i syftet att det ska finnas någon underliggande ondska och mörka krafter bakom hennes uttalanden när det i själva verket är en kvinna som vill att landet hon är född, uppvuxen och bor i inte ska bli förstört och en massa ungdomar ska gå utan arbete.

Men den förståelse som andra invandrare visar kan denna kvinna aldrig räkna med från Röda Korset. Sorgligt.

Historien handlar om en ung kurdisk man som begått brott i Sverige och som lämnat sina kurdiska landsmän i Irak. Han besöker röda korset för att tydligen provocera fram en politisk diskussion med en äldre kvinna vid namn Barbro Feldt (dödsannons) som arbetar där gratis för att hjälpa människor Han filmar dessutom provokationen och lägger sedan ut den på Internet.

(Värt att nämna är att  historien inte handlar om de kurdiska landsmän, de hederliga kurder, som kämpar för sitt folks frihet och strider ansikte mot ansikte mot det extremreligiösa IS som understötts med pengar från det extremreligiösa Qatar och Saudiarabien. Historien handlar alltså inte om dessa hederliga kurder vars motståndare, IS, försetts med vapen från ett vidrigt ledarskap i Washington.)

Pga. den unge mannens handlande, damens uppriktiga svar och hennes värdegrund förlorade hon sitt sociala sammanhang på röda korset eftersom Röda korsets anmärkningsvärt välbetalda ledning ansåg att hennes värdegrund inte stämde överens med Röda korsets värdegrund. Nu är hon död, kanske i förtid eftersom stress och att förlora sitt sociala sammanhang givetvis är skadligt.

Jag citerar Peter Harold:

”Jag kan inte anse att det är relevant att påstå att den kvinnliga volontären gjort avsteg från Röda korsets grundprincip om opartiskhet genom att säga att Sveriges regering tar emot fler ungdomar än man kan ta hand om på Daban Ibrahims fråga, och nämner den höga arbetslösheten som råder. Volontären säger att alla människor skall hjälpas, och beklagar att invandrare inte får tillräckligt stöd, men att ingen är gagnas av att man ökar ungdomsarbetslösheten i Sverige. Volontären nämner att en hel generation unga svenskar ”gått förlorad” eftersom de inte får vare sig bostäder eller jobb. Principen om opartiskhet hade kunnat åberopas ifall volontären sagt att man inte skall hjälpa utlänningar eller invandrare – men det säger hon ju inte i den inspelade delen av samtalet, och sannolikt inte innan heller.

Tyvärr får vi inte riktigt veta vad Daban Ibrahim var ute efter när han sökte upp Röda korset, vilket är en viktig upplysning eftersom vi ju skall ta ställning till ifall volontären haft ett skäl till att inte agera på Daban Ibrahims behov. Sannolikt har volontären svarat besökaren varför han inte kan få det han önskar, varpå han pressat henne till den inspelade konfrontationen. De flesta anständiga människor skulle nog betrakta hans tilltag som ruttet.”

Jag anser att historien ger oss möjligheten att inse skillnaden på begreppen ”politisk korrekthet” och ”emotionell korrekthet”.

Att personerna tillhör olika etnicitet, klass, olika politisk riktning och olika uppfattningar om moral är uppenbart. Om de tillhör olika religioner vet jag inte, eftersom det finns både kristna och muslimska kurder, men att de tillhör olika kulturer är uppenbart.

Det är svårt att veta vad damen säger i sin helhet eftersom den unge mannen sannolikt enbart klippt ut det som gynnar hans egen agenda. Ingen av parterna försöker, enligt min egen mening, vara hänsynsfull och ärlig i situationen förutom kanske den äldre damen. Jag anser inte att Röda korsets ledning eller den unge mannen är  vare sig ”emotionellt korrekta” eller ”politiskt korrekta” i sitt handlande med den information som jag funnit i saken.

Massmedia har tydligen ställt sig på den unga mannens och Röda korsets sida. Detta är vare sig journalistiskt korrekt, ”politiskt korrekt” eller ”emotionellt korrekt”, anser jag. Att ställa sig på den attackerande sidan och utropa ”rasism” uppfattas idag AV NÅGON OKÄND ANLEDNING som ”politiskt korrekt” av vissa eftersom dagens massmedia tycks ha enats om en gemensam ”värdegrund” som innebär att värnandet av andra folk som ex. vietnameserna, kurderna eller palestinierna, som försvarar sitt land mot invasion av terrorister och folkmördare, ska betraktas som något gott, men att värnandet av det egna folket, svenskarna, de svenska ungdomarna eller de svenska pensionärerna, ska betraktas som ”rasism” och undertryckas AV NÅGON OKÄND ANLEDNING.

Julia Caesar ställer sig på den gamla damens sida och jag uppfattar detta som ”emotionellt korrekt” fastän hon vet att det inte anses vara ”politiskt korrekt” av massmedia.

Det vi har att göra med är olika sk. ”värdegrunder” och det är detta som är det intressanta och det som bör belysas på ett ”emotionellt korrekt” vis, anser jag. Det vore bra journalistiskt arbete, anser jag, eftersom det, istället för att skapa konflikt mellan grupper i samhället, skulle kunna ha potentialen att skapa förståelse och enhet … utan att för den saken skull bli naiva.

Problemet med olika ”värdegrunder” är att en individs ”värdegrund” beror av hur omgivningen värderar saker och hur individen själv värderar dessa saker. Värderingarna beror på en mängd olika faktorer. Miljö och arv. Generellt sett har religioner, vuxna, ungdomar, ideologier och kulturer ofta diametralt olika värdegrunder. Ovanpå detta kan grupper av individer eller individen själv erkänna eller förkasta dessa värden, helt eller delvis. En persons värdegrund kan givetvis dessutom förändras.

Vad som anses vara av ”värde” avgörs alltså alltid av grupperna eller individernas eget omdöme. Vetenskapen själv sätter inga värdeomdömen på någonting. I Vetenskapliga partiets centralkommitté har vi upphöjt ”det bästa för framtidens generationer långsiktigt” som vårt högsta värde, något vi tror kan ena en stor del av befolkningen i Sverige och i världen, och vi vill använda vetenskapliga metoder för att finna positiva lösningar som uppfyller detta värde på ett föredömligt vis.

Religiösa människor som följer religioner, vilka sannolikt, enligt vetenskapsmän, skapats av människor med mentala diagnoser, anser att deras heliga böcker innehåller den ultimata värdegrunden och att det är emotionellt korrekt att följa dessa religioners moraliska instruktioner. Säkerligen finns dessa människor inom Röda korset eftersom korset är en religiös symbol, för övrigt ungefär samma symbol som används av både Tempelriddare från Norge, samt Klu Klux Klan, nämligen ett rött kors.

Det finns människor som kallar sig ”vetenskapliga” och ”folkbildande” som dyrkar auktoriteter på ett sektlikt vis också. De har en annan värdegrund som förändrar sig med deras auktoriteters förändrade synsätt. De dyrkar en gemensam uppfattning om vad som är sannolikt likt en religion även om denna ”religiösa sekt” kan förändra sig med de valda auktoriteternas uppfattningar, sannolikt med vad som gynnar läkemedelsindustrin bäst för tillfället.

Ju mer olika eller extrema värdegrunder människor väljer att ha desto mer konflikt blir det givetvis mellan dessa människor. Direktdemokrati, den närbesläktade korrumperade representativa demokrati och den totalitära diktaturen är exempelvis ofrånkomliga antagonister vad gäller värdegrund. Så även högerpartiernas frihandelspolitik för kapitalets frihet kontra traditionell socialistisk och demokratisk vänsterpolitik för välfärd. Tillväxtens frihet att sätta tänderna i våra sista resurser står naturligtvis i konflikt med naturens frihet osv.

Varje typ av värde och frihet befinner sig alltså på en skala och dessa värden står ofta i konflikt med varann. Även den som befinner sig i mitten på skalan står i konflikt med ytterligheterna på skalan och även uppfattningen om vad som är mitten på skalan skiljer sig åt.

”Emotionell korrekthet”, vilket jag anser borde vara likställt med ”politiks korrekthet”, är enligt min egen värdegrund, att använda förnuft och känsla för att på bästa sätt klargöra skillnaderna i värdegrund på ett hövligt sätt, låta människor definiera sig själva som de själva vill definiera sig, vidare enas om hur dessa olika ”värdegrunder”, som definierats, ska kunna existera tillsammans eller leva lyckligt åtskilda, samt tillåta människor att tänka så långsiktigt de kan och känna efter på djupet vad som verkar rimligt och vad som känns rätt, och sedan, så hövligt som möjligt, få uttrycka detta, även om man arbetar på Röda korset och i synnerhet om man tillfrågas om sin uppfattning.

God intention, yttrandefrihet, demokrati, eget tänkande, känsla och hövlighet alltså!

Så jag frågar med god intention den unge kurdiske mannen som lämnat sina landsmän, de som strider ansikte mot ansikte mot det extrema IS: – Hur känns det att leva på bidrag i Sverige? – Känns det inte frustrerande när ditt eget folk kämpar för sina liv i ditt hemland? – Funderar du aldrig på utvandring?

Jag frågar med god intention de politiker och de människor som röstat på dem och som skapat arbetslösheten i Sverige genom den borgerliga frihandeln (alla utom V): – Hur känns det att ha misslyckats och hur vill ni förändra er politik så att ni lyckas?

Jag frågar med god intention de Miljöpartister som idag ibland kallas ”Mammonpartiet de Dollargröna” av f.d. Miljöpartister: – Hur känns det att flera av era riksdagsledamöter röstade för att dra Sverige ut i krig på USAs sida i Afghanistankriget? (Det gjorde alla riksdagspartier utom V, SD och fåtalet miljöpartister) – Hur tänker ni gå vidare? -Tänker ni fortsätta stödja det land som skapar konflikthärd efter konflikthärd i världen? – Varför då?

Jag frågar med god intention de politiker i riksdagen som beslutar om invandringen till Sverige: – Hur tänker ni långsiktigt på migrationspolitiken? – Hur tänker ni hjälpa flest människor i världen och hur ser denna budget ut?

Jag frågar med god intention alla världens människor: – Känner ni till världens viktigaste video? – Känner ni till att det finns ett parti för nedväxt till balans med naturen?

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Fler bloggar om saken:
https://aktivarum.wordpress.com/2014/07/07/roda-korset-vande-ryggen-at-70-ariga-barbro-pa-grund-av-vardegrund-nu-ar-hon-dod/
https://janmilld.wordpress.com/2014/04/11/roda-korsfast/
http://petterssonsblogg.se/2015/08/01/roda-korset-pa-utflykt-med-barnen/
http://www.redcross.se/om-oss/ekonomi/ersattning-och-arvode/
http://thehellofhannastacia.blogspot.com.es/2010/02/roda-korsets-fall.html

Annons

2 reaktioner till “Vad är skillnaden på ”politisk korrekthet” och ”emotionell korrekthet”?

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s