Kritik – Har Socialdemokraterna bokstavstolkat Olof Palmes jultal 1965 i s.k. ”grupptänk”?

Låt mig uppmana precis alla, oavsett politisk hemvist, som tänker tillbaka på Olof Palmes jultal 1965, att tänka öppet och skeptiskt på vad Palme menade, samt öppet och skeptiskt jämföra den verklighet som han stod inför 1965 och den verklighet som vi står inför nu 55 år senare!

Olof Palme var en utmärkt talare och är en av mina stora idoler, förutom att hans debatteknik och retoriska finter är rimliga att ifrågasätta. Vi är ändå eniga om mycket och vi är båda vänsternationella. Om jag är objektiv eller partisk får du som läsare avgöra.

1. Invandringen som Palme beskriver i sitt tal var av en annan art och storlek än den enorma extremistiska inblandade avart som Sverige har utsatt sig för på senare tid. Palme var, som sagt, vänsternationell socialist, precis som vetenskapliga partiet, alltså inte, som dagens marknadsliberala kanslihushöger i Socialdemokraterna. Palme ville på 1970-talet INTE ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam med motiveringen att:

Bild på Olof Palme
”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.”
/Olof Palme Källa: https://petterssonsblogg.se/2017/01/25/sd-en-garanti-for-att-m-inte-gar-for-langt-at-hoger/

Vad var deras extrema kultur i Vietnam? Sekteristisk dyrkan av en kung som var i maskopi med USA? Tydligen extremt nog för Olof Palme. Hade Palme ens övervägt att föra krig i maskopi med plutokrater, diktatorer, imperialister och extrema islamister, såsom dagens Sossar, eller hade han ens övervägt att massimportera extrema sekterister som tolkar protokoll och sektböcker bokstavligt i en modern tid? – Tillåt mig tvivla! För mig förefaller både kvoterna och extremismen vara betydligt mer överdrivna idag än de 1200 vietnamesiska kvotflyktingarnas rojalism och dyrkan av absurd tillväxt och marknadskapitalism.

2. Sverige må ha haft Europas högsta levnadsstandard 1965, men hur är det nu med globalismens effekter på demokratin, efter tre decennier av EU-medlemskapets frihandels-race mot bottnen? Är Sverige fortfarande rikt? Jag har i vart fall blivit fattigare, arbete är svårt att få tag på och det pågår en lönedumpning och fan har gått på torra land allt för länge nu.

3. ”Trubbigheten” mot invandringen, som Palme talar om, är en fullt mänsklig reaktion enligt psykiatriprofessor Tara Swart. ”Trubbigheten” har givetvis ökat av massinvandring i kombination med EU:s ökade ojämlikhet, som leder till ökad kriminalitet. Frågan är om de som drabbats av trubbigheten förtjänar kontrollordet ”Rasister!”, eller om de som hart förorsakat trubbigheten, samt förvärrat den, genom att rösta för ännu mer invandring, ännu högre arbetslöshet och ännu mer ojämlikhet är de verkliga ”Rasisterna!”?

4. Främlingsfientliga känslor hos svenskar och hos invandrare är inte skapade av dem själva medvetet, men en konsekvens av politiken som har förts av konfliktskapande medier och falskt goda makthavare, som dels har infört sanktioner mot deras länder, bombat deras folk till sekteristisk medeltid, tillsammans med de s.k. ”godhetens axelmakter”, sedan lockat dessa folk till migration, sedan försämrat för det svenska folket, sedan fördömt folkets motståndskänslor, samtidigt som politikeradeln själva har berikat sig med högre arvoden och lägre skatter. Hade Palme gjort så? – Tillåt mig tvivla!

5. På Palmes tid hade vi 2% arbetslöshet och integrationen fungerade utmärkt. EU däremot medför hög arbetslöshet, runt 10%, lönedumpning och segregering. Hade Palme varit för monopolkapitalets EU eller EMU? – Tillåt mig tvivla! Ingen hederlig människa kan vara för EU.

Bild på DuckDuckGo-sökning på Olof Palme EEC
Sök upp och lyssna själva på Palme om EG/EU om ni vill! Dessa videor (som jag inte länkar till) evidensbaserar att Palme var emot EU/EMU. Palme hade idag INTE kunnat vara med i något parti i Riksdagen. Inget av dem driver Svexit.

6. Konkreta åtgärder, för att stärka känslan av samhörighet och ömsesidig respekt, behövdes knappast på Palmes tid. Idag splittras istället samhället under skönmålningar som ”mångkultur” och ”religionsfrihet”. Sekteristiska människor respekterar inte sekularism eller barnens rätt till frihet från sekterism.

Det finns ofta ingen strävan efter samhörighet med typisk svensk kultur. Någon strävan hos extrema sekter att begå apostasi eller bli sekulära svenskar finns inte heller, och följaktligen oftast inte heller någon ömsesidig respekt. Vad gör sekteristiska människor i det sekulära Sverige eller ens i EU? Hur ska de kunna lyckas eller bli lyckliga i Sverige? I separerade enklaver? – Var det detta Palme eftersträvade? – Tillåt mig tvivla! EU:s mångkultur och EU:s arbetslöshet är motsatsen till integration.

7. Palme använde frasen ”alla människors lika värde”. Det är inte nödvändigtvis en floskel för en socialist som Palme, eftersom en socialist faktiskt strävar mot ökad jämlikhet. Olof Palme var en ”demokratisk socialist”. För de flesta EU-vurmande politiker, som du ev. betraktar via fulmedia idag, så är dock frasen en floskel utan verklig mening. De tycker inte alls att du är lika mycket värd som dem, eller den bankmaffia som de arbetar för. De ser sig själva, helt uppenbart, som mer värda än folket.

8. Palme menade att demokratin var fast förankrad i vår nation och att alla respekterade grundläggande fri- och rättigheter. Hur är det idag? Har vår demokrati fördjupats eller har den flyttats till Bryssel? Talar fulmeia sanning eller ljuger de dygnet runt? Har svenskarna fått bestämma om Sveriges imperialism mot Libyen, Syrien och Irak, eller inte? Är fulmedias fejkade nyheter, dygnet runt, åt imperialistisk konfliktskapande plutokrati, eller presenterar de evident sanning?

Hur är det med upprörda människors rätt att uttrycka sina känslor, när de läser om den brottslighet som drabbar svenska medborgare? Hur är det med hjälten Assanges rätt att bli behandlar rättvist, slippa massmedialt förtal utan dementirätt och slippa åratal av tortyr, skapad av svenskt rättssystem? Hur förankrad är demokratin när olika extrema sekter och lögnare hotar yttrandefriheten?

9. Svenskarna är ansvariga för integrationen också, menar Palme. Visst är det så och visst finns det invandrare som vill integreras och svenskar som vill ta till sig utländska utmärkta influenser. Men när en bokstavstroende sekt ser ateister och sekulära som mindre värda, t.o.m. har skurit halsen av dem i Syrien, eller när den vetenskapligt skolade eller sekuläre svensken får reda på vad sekten faktiskt predikar, ex. vad sektens profet faktiskt gjorde och att detta inte får kritiseras utan risk för att få halsen avskuren, så blir det givetvis helt omöjligt att känna någon vilja till respekt och integration, för de allra flesta med västerländsk uppfostran och en fullt fungerande hjärna. Avvikande sekteristiska plagg och oljud som symboliserar beteendet hjälper naturligtvis inte till alls.

10. Visst finns det värden i andra kulturer som ev. kan ”berika”. Det är en smaksak. Curry är ex. toppen på en bananpizza. Vad vore Sverige utan den? Giftermål med barn och skärandet och sugandet på barns genitalier är också en ny slags kulturell företeelse. Frågan är väl om vi vill låta detta ”berika” Sverige? – Hade Palme velat det? – Tillåt mig tvivla!

11. Palme menade att vi inte kan bygga murar mot omvärlden. Hade han sett vad dagens politikeradel har ställt till med, så tror jag faktiskt att patrioten Palme hade ändrat uppfattning. Makthavarna har varit extrema och fascistiska och imperialistiska. De har varit i maskopi med massmördare, krigsförbrytare och skapat massinvandring av sekterister i syfte att lönedumpa, skapa konflikt och krossa välfärden. Vem är det som skapar murar, egentligen?

12. Palme hade rätt. Det är sant att den nuvarande utvecklingen för människorna närmare och närmare varandra, i en kontakt som betyder ”stimulans”, men också ”nötning” och ”svårigheter”. Gruppvåldtäkterna och shariapoliserna fanns inte 1965 och är nu tyvärr ingen ”känsla på distans”. De blir alltmer en del av kvinnors skräck i deras vardag. Det var säkerligen inte sådan kultur som Palme hade i åtanke för Sverige, men den har ändå massimporterats. Skall vi svenskar ”anpassa oss till en förändrad verklighet”? Vill vi lära oss ”att leva tillsammans” med sådant sekteristiskt elände? Avsåg Palme detta? – Tillåt mig tvivla!

13. Viljan att bekämpa fördomar är positivt. Tyvärr kan överdriven positivitet, med avsaknad av analys eller rimlig vaksamhet, förhindra den grupptänkande från att bli motiverad att göra en nutidsanalys med vissa ”efterdomar”.

Mer intressant:
www.olofpalme.org/wp-content/dokument/651225_vi_och_utlanningarna.pdf
https://andreasmeijer.wordpress.com/2012/11/04/olof-palme-och-invandrarna/
https://tidningensyre.se/2017/nummer-213/olof-palme/
http://www.s-bloggar.se/l/wrbq4/olof-palmes-radiotal-paa-juldagen1965
http://www.nejtillemu.com/palme.htm

11 reaktioner till “Kritik – Har Socialdemokraterna bokstavstolkat Olof Palmes jultal 1965 i s.k. ”grupptänk”?

 1. Palmes tal var intressant och välformulerat, men tveklöst ett ”politiskt utspel” mot de tilltagande högerkraftrena, vilka nu kan se sig bekräftade i Sverige med dagens politik.

  T.ex. ”alla människors lika värde” ett tyckande som Palme använde i sitt tal är enligt den vetenskapliga ”nihilismen” enbart ett ”värdeomdöme” (i sig själv) som endast kan tillfalla en persons ”eget känsloliv”. I biologisk mening saknar männikan universellt ”värde” som varelse.

  Människor tilldelar saker värde, utifrån ett ”personligt känsloliv” med olika valörer i enlighet med vad de eftersträvar och vill uppnå. På samma sätt som man sätter ett värde på guld och pengar,-vilket i sig själv inte kan ha något ”värde” som material om det inte kan omsättas till någon nyttig användning. Dvs om människor inte existerat vore guld lika värdelös som ”GUD” fader.

  Självfallet behöver man inte tycka som Palme i det avseendet. Man kan således ”INTE” generalisera varken ”omdömen” eller ”värden” och göra det till någon allmän politisk ”lag” som ska omfatta mänskligheten och för övrigt klistra på befolkningen i allmänhet. Alla människor kan endast agera utifrån sina egna eller gemensamma intressen.

  1. Det är ett citat ur boken Djurfarmen (Animal farm) från George Orwell. Orwell var en demokratisk socialist/kommunist för jämlikhet, men han påstås av Wikipedia ha kritiserat Stalin genom denna bok.

   Men visst skulle det lika väl kunna vara en kritik mot fackpampar i England också, eller mot kanslihushöger, i Europas olika s.k. ”socialdemokratiska” partier. Ingen kan med säkerhet veta. Wikipedia styrs ofta av samma slags ppropaganda-svin, har jag märkt.

   Man måste jämföra Grisfarmen med verkligheten själv och tolka själv. Svinen som tar över med påståenden om ”alla människors lika värde” är alltid likartade i sitt beteende. Även de andra ”djuren” på farmen är likartade i sina beteenden.

 2. Jag hittar en mängd felaktigheter i Olof Palmes tal från 65 som inte alls kan apliceras på Sverige av i dag. Dagens politik har helt andra förutsättningar med bister i tygghet, ekonomi, liksom välfärd och demokrati. Ingenting stämmer överens mot 1965. I dag har vi ett helt annat samhälle.

 3. Jag tror du har rätt i att ”Djurfarmen” i Wikipedia antagligen har övertolkats och medvetet lagts till last på Stalinismen av någon ”tolkare” av den satiriska romanen. Den kan lika gärna apliceras på precis vad som hest där matstrukturer och korruption blir förhärskande i politiken och inom i princip alla organisationer. (Oligarkins järnlag) är oundviklig, om ingen på ett tidigt stadium, tar i tu med detta moraliskt vidriga fenomen.

 4. Din sida är oerhört seg och långsam. Man får vänta minst en halv minut innan den svarar upp i bland. Jag misstänker att det ligger aldeles för mycket material på din hemsida som datorn måste leta sig fram till. Om man då skriver något och skickar, innan den bearbetat färdigt så går inte texten in verkar det som.

  1. Det är en gratis WordPress.com-sida. Det går långsammare eftersom serverutrymmet är gratis. Dessutom upptäckte jag att temat måste bytas ut. Tack för att du uppmärksammade mig på det. Nu har jag gjort det.

   Det är klart att RSS-feed:arna segar ner sidan något, men jag tror att det är fördelaktigt. RSS-feed:arna länkar till olika slags bloggar som spräcker olika inkrökta sociala bubblor som skapar splittring i våra samhällen. Min intention med dessa länkar är att öka freden, medkänslan och förståelsen i samhället. Just nu är det lite tokigt med den saken p.g.a. konfliktskapande medier.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s