VoF – Den aggressiva ovetenskapliga sekten diskuterar Vetenskapliga partiets partiledare

Jag som partiledare känner mig manad att kommentera VoFs medlemmars ovetenskapliga och oftast svagt bemedlade lustigheter. :-)

(Har tidigare redogjort vad jag menar med Vetenskap och Folkbildning – En aggressiv ovetenskaplig sekt)

För er som läser detta och finner det olustigt med mobbning, vill jag upplysa er om att jag alls inte känner mig mobbad, men finner det hela komiskt och är glad, nöjd och trygg.

För till skillnad från vanliga människor, vilka ofta är mer känsliga och kan ta illa vid sig, är jag immun mot sekter tack vare flitig meditation och kunskaper i psykologi, men jag vill varna människor utan sådan kunskap att gå med i sekter som ex. VoF eller Islam där gruppens mobbande påtryckningar eller annan rädsla försvårar eget tänkande.

Det är inte på något vis konstigt att människor tyr sig till sekter. Det är ett djupt naturligt överlevnadsbeteende. Även mobbning kan ses som en naturlig företeelse, men man måste ändå fråga sig själv om man vill stå på ett högre plan eller bete sig likt en hyena i en flock?

Nu ska jag besvara sektens medlemmars påståenden ett efter ett:

Vi börjar med kipphebel3

Han anser att Vetenskapliga partiet är toppstyrt. Det är delvis helt korrekt. Vi baserar alla beslut på deliberativ vetenskaplig diskurs och konsensus. Om inte konsensus kan nås avgör jag som permanent partiledare vilken väg vi ska gå. Detta har en helt naturlig förklaring. Partier förstörs ofta av infiltratörer utskickade av andra partier. Om SD också är toppstyrt kan det givetvis finnas en liknande underliggande orsak. Det finner jag sannolikt.

Bevis. Ta ex. en titt på Socialdemokraterna! Ett “socialistiskt” “demokratiskt” parti som verkar för borgerlig frihandel som förstör för socialistiskt tänkande och tar oss in det odemokratiska EU där demokratin kommer allt längre bort från medborgarna. Ett parti som de facto förhindrar både socialism och demokrati. Stefan Löfvéns tal som ledde till Socialdemokraternas senaste bajshylla i diagrammet hade helt säkert fått Olof Palme och alla hans företrädare att spy om de levat idag.

Socialdemokraterna är givetvis inte ensamma om detta märkliga beteende. Det finns fler partier som infiltreras och förstörs på olika vis. Det har jag själv fått erfara i tidigare aktiviteter. Utan toppstyrning klarar sig därför inte nya initiativ särskilt långt innan infiltrationen är total.

För att kunna behålla en inriktning behöver ett parti alltså en fast punkt, en ledare eller en sammansvetsad ledning, som inte viker sig för majoritetens dumheter, bara för att de tycker något som ex. Goldmann-sachs-ägd media eller ex. läkemedelsindustrins lakejer i VoF vilselett dem att tycka i blindo.

Det är möjligt att jag skulle platsa i SD. Det är ett parti som åtminstone försöker skademinimera vad fullkomligt ovetenskapliga islamister tillsammans med förvirrade eller mutade politiker så sakta börjat införa i Europa.

Men tyvärr är jag varken kristen eller borgerlig av vetenskapliga skäl. Som majoriteten av Sveriges befolkning är jag att betrakta som ateist. För mig är Gud, dvs. det jag dyrkar, det samma som sanning, ren kärlek och enhet, vilket jag anser går väl tillsammans med vetenskaplighet.

Borgerlighet leder till ojämlikhet och ökad kriminalitet och olycka. Religion är motsatsen till vetenskap.

SD är ett parti fullt infiltrerat med borgerligt kristna f.d. Moderater och Socialdemokrater som vill ha tillväxt och frihandel. Det duger inte ur ett vetenskapligt perspektiv när vi är på väg mot peak allting.

Till Thomas P

Jodå. Visst skulle någon annan kunna toppstyra ett annat Vetenskapligt parti. Det är jag absolut för. De andra partierna är synnerligen ovetenskapliga och fullkomligt nerlusade med religiösa virrpannor. Uppryckning behövs.

Jag har skapat Valsamverkanspartiet för att underlätta samverkan mot 4%-spärren. T.o.m. sekten VoF skulle kanske kunna enas om ett program och samverka med Vetenskapliga partiet och andra partier mot 4%-spärren även om VoF idag till stor del är en komedi. :-)

Jag har gått ur Miljöpartiet precis som många andra gröna människor, ex. Birger Schlaug, för att det partiet infiltrerats av borgerlighet så till den milda grad att partiet helt enkelt måste överges för miljöns skull.

Gröna partiet har ett stort problem. Visserligen har de en grön inrikting men genom deras konsensusmodell kan en infiltrerande medlem blockera en logisk grön utveckling, vilket infiltratörerna/idioterna gjorde, vilket ledde till att jag var tvingad att starta Vetenskapliga partiet.

Gröna partiet fungerar alltså de facto likt en “polsk riksdag”, dvs. alla har vetorätt, något vi skrattar åt idag. Gröna partiet förstår inte att det är helt orimligt och det är givetvis sorgligt för alla i den gröna rörelsen.

Till Malte

Du har inte länkat till citatet. Jag antar att du saxat citatet ur någon text om SDs och Miljöpartiets partiledare som handlar om att de inte ser elefanten i vardagsrumsoffan, nämligen överbefolkningen och vad den orsakar och att det leder till migration?

Till Micke.d

Jo. Jag gjorde en kort sejour i VoFs mentalt mindre bemedlade Facebook-grupp. Jag hade inte insett till vilken grad detta forum bestod av indoktrinerade sektmedlemmar som använde mobbningsmetoder och icke-deliberativt resonerande. Det var en fullkomligt ovetenskaplig upplevelse.

Facebook har en funktion som gör att man kan blockera ohövligheter. Det var inte pga. avvikande åsikter underbyggda av vetenskapliga bevis jag blockerade medlemmar eller moderatorer. Det var för att hålla diskursen vetenskaplig. Jag kan heller inte veta vem som är moderator eller medlem när beteendet förefaller sig tämligen lågt tvärs över hela spektrat.

Totalt medhåll förväntar jag mig inte. Jag är för vetenskaplig argumentation som har undebyggnad.

Till skeptiskelars

Är du säker eller skeptisk till att vi är ett “enmansparti”? :-)
Bara för att jag valt att inte använda sock-puppets, betyder inte det automatiskt att vi inte har medlemmar. Alla gillar inte att befinna sig på Internet även om de stödjer partiet. Partiet är ovanligt ärligt i sin syn på sekter och det leder till att människor som medverkar bör vara rimligt anonyma.

Till Sicher

Jag är glad att jag skapade “Kung Martins parti” för det är i princip vad det handlar om. Jag är kallad av Gud (d.v.s. det jag dyrkar nämligen, sanning, ren kärlek och enhet) att rädda mänskligheten från de ovetenskapliga idioterna. Tanken var dessutom att media, trots att den är mäkta styrd, ändå skulle hugga på betet. En slags gerilla-marknadsföring. Att ingen hade modet att gå med är inte mitt fel, dock ett faktum. Världen är full med fegisar, men jag är pragmatiskt lagd så jag provar nya vägar att rädda världen för framtidens generationer.

Till ttias

Jodå. Kung Martin är på riktigt. ;-) Alla riktiga kungar är kallade av Gud (d.v.s. det jag dyrkar nämligen, sanning, ren kärlek och enhet). Det är enbart för att du är feg du inte ens vågar tänka tanken hur det vore att ha en riktig vetenskaplig folkvald kung istället för en korrupt ovetenskaplig icke-demokrati. Men du är inte ensam om den saken, och visst, jag valdes inte till Kung i riksdagsvalet så jag är ännu inte kallad av folket. :-)

Till JackBlack

Du får givetvis komma med väl underbyggda slutsatser, även om mitt sinnestillstånd om du vill det! Jag kommer inte polisanmäla någon. Om du vill kan du kommentera direkt i partiets kommentarsfält under partiledaren om du vill det! Om jag själv publicerar det ansvarar jag givetvis själv för det. Kanske kan det hjälpa mig med ett expertutlåtande om min mentala hälsa?

Din egen signatur skvallrar om en del av VoFs interna mentala tillstånd:
“Ignorerade användare: Anders G (orsak: frekvent användande av personangrepp och andra argumentationsfel).”

Till JackBlack och tonyf

…och tackar för din vetenskaplighet och objektivitet i denna, vår viktigaste, sakfråga:

“Fast på denna punkt har han ju faktiskt rätt… De stora förändringarna behöver ske i utvecklingsländerna samtidigt som det är oerhört mycket billigare, speciellt sett på lång sikt. Världsbanken har exempelvis hävdat att den bäst investerade pengen är den som går till flickors utbildning i utvecklingsländerna. Detta för att en sådan sak ger stora effekter på sikt. Det sänker födelsetalen, det minskar fattigdomen, det ökar jämställdheten, mm.

I övrigt är befolkningstillväxt ohållbart i längden. Peter Victor och andra hållbarhetsforskare i CASSE förespråkar en minskad migration så den inte längre skapar befolkningstillväxt i de länder som har stor invandring.”


…och kanske allra mest den kommentar som sedan leder till att micke.d inte vill se fortsatt vetenskaplighet i ett mycket viktigt ämne för de stackars länder som råkar ut för rasistisk brain-drain…

“Kan du hänvisa till någon forskning som stödjer påståendet att migration förmodligen hjälper utvecklingsländer?

En studie av Alam och Hoque visar snarare att migration kan bidra till ”brain drain” vilket visserligen är gynnsamt för individen men kostsamt för utvecklingslandet.

Who gains from “brain and body drain” business – developing/developed world or individuals: A comparative study between skilled and semi/unskilled emigrants

A theory often advanced is that the ‘brain drain’ of third world graduates to the first world generates a high income of foreign currency, and that this income contributes to the development of third world, In this paper, however, we put forward the theory that semi/unskilled emigrants currently contribute the higher income of foreign currency. Although the highly skilled group may earn higher wages, they do not necessarily send large remittances back to the third world, mainly because they have settled into a good life in the country to which they have migrated. Moreover, we also emphasise that the cost of producing a highly skilled individual is greater than that of semi-skilled or unskilled graduate. This paper suggests that there is a need for intervention by international donor organisations for global collaboration in order to facilitate the development of the third world by halting the ‘brain drain’. Research for this paper, the first of its kind in nature in its area, has been carried out by mainly interviews.”

Till Dûrion Annûndil

Kul att du läst partiprogrammet och sett mina youtube-inlägg, men märkligt att du då konstaterar att jag har en tämligen rutten människosyn. Hur kom du till den slutsatsen?

Utlänningar oavsett ursprung eller bakgrund är uttryckligen välkomna i partiet.

Visserligen blundar vi inte för att människor befinner sig på olika platser på den normalfördelningskurva som beskriver vår förmåga att se samband, men nazism liknar jag mer vid människor som röstar för partier som drar in Sverige i krig och för högerpolitik eller är för Koranens verser och Islam i ett vetenskapligt samhälle.

Vi är istället för fred, respekt och för ekologisk välfärdspolitik och vi är för upplysning.

Att vi är för att barn ska födas friska och intelligenta för framtidens generationers väl kan givetvis liknas vid nazism, men då ska alla stora motorvägsbyggen liknas vid nazistiska Autobahn, och alla vegetarianer och alkoholvägrare liknas vid Hitler eftersom han tydligen var både nykter och vegetarian. Sådan logik blir givetvis ohållbar.

Min syn på demokrati är inte fascistisk. Jag vill att väljarna på valdagen ska ha fullgoda alternativ till den ovetenskapliga dynga de andra partierna presenterar. Att låta dyngan infiltrera alla partier och att folket ska välja mellan dynga och dynga på valdagen är INTE demokrati. Det är motsatsen.

Jo. Som partimedlem måste du följa partiledarens direktiv i Vetenskapliga partiet. Det är klart som korvspad. Det betyder dock inte att du har rätt att komma med vetenskapliga fakta som leder till deliberativ diskurs eller rättelser som utvecklar partiet om du blir accepterad som medlem. Som väljare röstar du på valdagen på vilket parti du vill.

Som väljare måste du alls inte kontrolleras att följa ledarens fulländade klarsyn över vad som är bäst för alla. Vi är för att blind tro ska få existera, dock inte läras ut till minderåriga, ej heller bryta mot landets lagar eller tvinga barn att bära slöja etc.

Till Nemesis

Är jag “En sektledare utan sektmedlemmar?”
Först bör du definiera orden “sekt”, “sektledare” och “sektmedlemmar”! Sedan ska det bli mig ett stort nöje att visa dig vad som är “sekt”, “sektledare” och “sektmedlemmar” och vad som inte är det. VoF ligger pyrt till. Vetenskapliga partiet befinner sig på en vetenskaplig nivå.

Till Galileo

Min humor är speciell, det vill jag medge. Du ler, du skrattar, för visst ser jag kul ut i en karnival-kungakrona. Sedan kommer sanningen, den obekväma sanningen, som du inte gillar. Endast Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade unisont för fred i Sveriges riksdag. Det är givetvis pinsamt för alla som röstat för krig, inte enbart för politikerna, men för folket som röstat fram de andra partierna. “Tragiskt” är ordet. Om arv och miljö har format dessa satans mördare kan de inte haft det lätt. Kanske någon komplicerad sjukdomsbild? Ex. Psykopati? Och är det inte sanningen, så motbevisa den!


(edit)

Tackar KA67 som gjort sekten VoF uppmärksam på att jag svarat här på Vetenskapliga partiet. Efter att ha skummat en aning på skeptikerskolan.se inser jag att inlägget på VoF och flera av de raljerande inläggen de facto kan vara en betald internet-troll-attack. I vilket syfte vet jag ej, men innehållet i de flesta kommentarerna tyder på det. Det kan i själva verket vara ett sätt att sänka VoF ytterligare, i alla fall för vetenskapligt lagda. Kommentarena sänker oomkullrunkeligen sekten VoF ytterligare.

Om man inte vet om man ska skratta eller gråta kan det tyda på mental förvirring, kipphebel3.

skeptiskelars om du läser partiets uppmaningar att INTE rösta på minipartier som INTE valsamverkar kan du kanske räkna ut att många av partiets medlemmar sannolikt taktikröstade kortsiktigt för att skademinimera och s.a.s. INTE röstade på Vetenskapliga partiet av den anledningen.

Det är absolut inget som jag som partiledare lastar dem för. Tvärtom har jag uppmanat till valsamverkan eller taktikröstning. Att vi får tre röster värmer givetvis gott. Det finns alltså människor som tänker långsiktigt i Sverige med hjärta och hjärna och att vi ska synas i röstlängden, men det blir defacto dött lopp mellan ex. Fi och Vetenskapliga partiet. Noll-noll. Noll mandat.

En perfekt kommentar av Perfekt tackar jag för: ”Även en blind höna hittar ibland ett korn, VoF var det första jag tänkte när jag läste trådrubriken.” Blir inte VoFs medlemmar vansinniga på dig nu? Vad har sekten för straff mot avvikare?

kipphebel3 ”Kan man ens tala om ett parti om man har mindre än 10 röster?” Ja och nej. Ett parti är det, men för att Vetenskapliga partiet verkligen ska ska kunna påverka politiken mer direkt måste partiet få mandat via ex. Valsamverkanspartiet eller massvis med vetenskapligt lagda som lyfter partiet upp över 4%. Då kan inte längre partiet ignoreras i media, men måste nämnas. Det kan vara slutet för många andra partier nära 4% och det kan vara början för många nya små vetenskapligt lagda partier som också vi i Vetenskapliga partiet kommer hjälpa in i riksdagen med glädje.

MVH
Martin Gustavsson
Partiledare
Vetenskapliga partiet

Annons

11 reaktioner till “VoF – Den aggressiva ovetenskapliga sekten diskuterar Vetenskapliga partiets partiledare

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s