Konstruktiv kritik – Så kan den ”alternativa vänstern” lyckas lära av SD:s enorma framgångar

Arne Nilsson skriver via Global politics om vänsterns svårigheter att bekämpa SD. Det är när jag möter sådan relativt hög intelligens som det blir lockande att gå med i KP, SKP eller Vänsterpartiet, men taktiken ”att bekämpa SD” har inte fungerat. Tvärtom.

Det beror i min mening på att det är feltänk. I en demokrati ska vi inte bekämpa varandra, men lyssna på varann, ta in, analysera och ev.  ändra oss när vi har fel, men även hjälpa andra att ändra sig på ett hövligt sätt. Det skapar ett enhetligt samhälle som kan lyckas.

Dessa ”vänsterpartier” är fulla med människor som vill väl, men de är ibland mindre självkritiska. Så är inte fallet med Nilsson som gör ett mycket gott försök, som jag har all respekt för. Det är också mänskligt att som vänstermänniska ha en så stor altruism att denna, likt ett stort ego, fördunklar verkligheten för sektmedlemmen.

Det är ex. lätt att tro sig ha visat ”elementär solidaritet” med ”flyktingar” från imperialistiska krig och ”växande klimatkatastrofer” och klappar sig själv på axeln och tro att man är godheten personifierad med ”hjärtat på rätta stället”, d.v.s. till vänster.

Men hur står det egentligen till med de här s.k. ”flyktingarna”, den ”växande klimatkatastrofen” och den här godheten? Är vi egentligen goda i ”vänstern”? Låt oss se på verkligheten! Det kan vara nämligen vara helt sant, som Nilsson skriver:

Bild på Arne Nilsson
”Att sakligt bemöta SD är svårare för då måste man börja kritisera den politik man själv har drivit.”
/Arne Nilsson

Det är också, helt evident, ett MYCKET dåligt betyg till vänstern:

Bild på Arne Nilsson
”att nästan 60 % av väljarna röstade på något av de fem öppet borgerliga partier; L, C, M, KD eller SD.”
/Arne Nilsson

Följande analys av Nilsson är dessutom ett, till synes sant, porträtt av svensk politik:

Bild på Arne Nilsson
”Inför höstens val hade vi en socialdemokrati som närmast kan liknas vid de tidiga moderaterna från 1970-talet. Ett Vänsterparti som lite god vilja kan kvala in som socialdemokratisk höger från samma tidsperiod. Miljöpartiet har sålt sin själ i utbyte mot några statsrådsposter och är ännu mera flum än tidigare. Dessutom uppfattas dessa tre partier med rätta tillsammans med Alliansen som ansvariga för tillståndet i Sverige.”
/Arne Nilsson

Hur kunde det gå så här och vad är lösningen? Hur kan vänstern lyckas vända på det här? Ska utvecklingen vändas eller ska vi anpassa oss till situationen? Så här ser jag på saken:

1. Att SD och AfS är ytterligare två högerpartier som vuxit är evident enligt val.se, men se verkligheten i vitögat! De här partierna är ändå inte så mycket höger som S & MP är idag. S & MP är idag tvättäkta högerpartier socialpolitiskt, eftersom de medverkat till finanskapitalets EU-kreation och till ”racet mot välfärdsbottnen”. S & MP är i EU-positiv höger-maskopi med Alliansen. SD och AfS är inte ansvariga för den EU-politiken. Tvärtom så vill SD och AfS ut ur EU.

Problemet: Vänstern fokuserar inte på problemet. Vänstern drev inte Ut ur EU i valet, med ett argumentationsfel som grund, nämligen att de inte ville bli sammankopplade med SD. Argumentationsfelet heter ”Guilt by association”, vilket kortfattat kan jämföras med att man inte vill bli vegetarian för att Hitler var det.

Istället drev vänstern frågor som är frånstötande för en stor majoritet av folket, nämligen extremfeminism och HBTQ, fastän de allra flesta, inkl. feminist-arbetare, HBTQ-arbetare, såväl som mer kristligt eller konservativt lagda arbetare, alla skulle gynnas av att vi står enade och går ur EU, med respekt för varandras olikheter vad gäller åsikter om detta, men utan fokus på det.

Lösning: Sluta använda argumentationsfel! Fokusera på Ut ur EU för att DET ÄR NUMMER ETT för ett verkligt vänsterparti! Det går nämligen inte att bedriva vare sig vänsterpolitik, eller nationell demokrati, utan att gå ut ur EU, p.g.a. frihandelns ”race to the bottom”, där monopolkapitalet investerar där skatt och löner är som lägst.

Gör detta FAKTUM djävligt klart för folket! Hamra in det överallt och ständigt! Medverka INTE till att sätta högerpartier som S eller MP till makten! Attackera dem! Låt höger-MP pch höger-S samverka med högern! Ställ er INTE vid deras sida som alibin för deras högerpolitik! Sätt ljuset på den! Endast så blir vänstern ett äkta missnöjesalternaiv åt folket! Prioritera ned det som är frånstötande för konservativa människor! Endast så kan de lockas tillbaka in i Vänstern.

Texten"Pedofilen skänker ämhet och kärlek" på en HBTQ-flagga.
HBTQ är frånstötande för en stor majoritet av folket. Pedofili ingår.

2. Inse att ordet ”populism” är ett nedsättande kontrollord/skällsord mot helt vanlig demokrati, d.v.s. att faktiskt representera sina väljare, vilket SD faktiskt gör ganska väl för ca 1 miljon svenska väljare, vilka f.ö. kan vara invandrare, mörkhyade, eller f.d. muslimer, likt Bassam, Atiqa, Ayaan eller Mona Walter, som befriat sig från sekterismen. Detta är människor av en helt annan etnicitet än den nordeuropeeiska OCH de är alla varmt välkomna i SD. Är det verkligen ”rasism”?

Problemet är att ”den alternativa vänstern” i stort sett inte tycks förstå den verkligheten. Jag tror att det är fulmedias förvillande agenda-journalistik som förvirrat vänstern och den verkar ha smittat ned många vänstertidningar också. Det kan givetvis vara helt vanlig CIA-korruption också, såsom Ulfkotte beskrev.

Lösningen är att sluta lyssna på, samt sluta använda, fulmedias kontrollord, sluta betrakta fulmedier ägda av monopolkapitalister eller de fulmedier som är uppenbart vilseledda, eller korrumperade till att ljuga, samt att lyssna på alternativa medier, vilka som faktiskt redovisar osanningar, samt lyssna på vad SD och andra partier faktiskt säger, analysera det, samt ev. implementera det som är intelligent och korrekt in i vänsterns politik, samt givetvis skrota det som faktiskt är helt vanlig högerpolitik.

Ställ ex. några enkla frågor och försök besvara dem! Vad är ex. Islam? Vad är Sharia? Lyssna på apostaterna, inte på sektmedlemmarna! Varför är det dödsstraff för apostasi i islamistiska länder? Hur kommer det sig att så pass många islamister gillar IS och Hitler? Är kritik av sådan islamism verkligen en ”fobi”?

Om nu islam är en ”fredlig religion”, varför lever då så många av islams apostater och kritiker under dödshot? Om man inte gillar nazismen eller sionismen, varför ska man då gilla islamismen? Hur gör vi för att aprogrammera de indoktrinerade effektivt från extrema sekter? Är verkligen s.k. ”mångkultur” svaret? etc. etc.

3. Det som sker idag har skapats av det fascistiska finanskapitalet. Krigen, misären, flyktingsmugglandet, asylbaronsindustrin, segregeringen, islamiseringen under beteckningen ”mångkulturalismen”, medföljande balkongflygningar och konflikter etc. Ju längre Vänstern väntar med att vakna up ur sin slummer desto mer hjärtlös kommer naturligtvis den tragikomiska satiren fortsatt att bli.

Bild på Georgi Dimitrov
”Fascismen är den öppna terroristiska diktaturen från finanskapitalets mest reaktionära, chauvinistiska och imperialistiska element”
/Georgi Dimitrov

Problemet för vänstern idag är att de är medskyldiga, medvetet eller omedvetet, till att skapa och stärka SD, när vänstern istället hade kunnat diversifiera sig, likt alla de andra högerpartierna, samt valsamverka sig till fler mandat, och på så vis FÅNGA UPP MISSNÖJET genom vår demokrati, helt utan mobbning av ca 1 miljon svenska arbetare, vilka faktiskt inte getts så mycket annat val än SD. (undantaget Vetenskapliga partiet)

Endast högerpartierna har flexibelt fångat upp och profiterat på det missnöje som de själva skapat genom sin högerpolitik. Det har de gjort genom högerpartierna SD och AfD, men även genom Alliansen och högerpartierna S och MP.


”Kapitalismen är väldigt anpassningsbar. Det kan vara en rosa kapitalism, det kan vara en brun kapitalism. Den kan vara demokratisk eller den kan vara diktatorisk. Den är oerhört anpassningsbar därför att den bygger på kapitalets intresse och det är att göra profit. Profiten hittar alltid nya vägar om några stängs.”
/Kajsa Ekis Ekman (Källa: Proletärens utmärkta intervju av Kajsa Ekis Ekman, här kommenterad. Citatet  finns översatt och förevigat på engelska på sidan Citat om Demokrati)

Lösningen: Sluta vara en del av stödet för den hycklande politikeradel som frotterar sig med monopolkapitalet! Sluta stödja karriärister ur MP:s och S:s politikeradel, d.v.s. exakt de som arbetarklass borde bekämpa, till förmån för glada amatörer! Anpassa vänstern till situationen! Starta ex. nya vänsternationella partier, med de medlemmar i ditt parti som förstår att de själva varit en del av problemet! Erkänn problemet!

Valsamverka sedan med andra partier brett i en Regnbågsallians! Små partier bör givetvis valsamverka mot den 4%-spärr som de stora monopolkapitalistiska partierna odemokratiskt har skapat för att kväsa nya demokratiska initiativ!

Krossa de ohållbara argument som monopolkapitalet eller vanlig dumhet skapat mot valsamverkan! Var inte så djävla fega och ängsliga för att bli sammankopplade med vilseledda högerpartier eller s.k. ”rasister”! Tala med dem! Palme talade med alla slags människor dagligen. Varför kan inte Vänstern göra det?

Olof Palme, då partiledare för Socialdemokraterna, som var för en nationell demokratisk socialism, precis som Vetenskapliga partiet, ville på 1970-talet INTE ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam, enligt Petterssons blogg, med motiveringen att:

olof_palme_80x80
”deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.”
/Olof Palme

Palme var för Vienams folks frigörelse och skrek naturligtvis inte glåpord mot de han ville övertyga. Då var Socialdemokraterna ett stort parti. FNL, ANC och Olof Palme var vänsternationella, d.v.s. imperialismens, globaliseringens, monopolkapitalets och korruptionens största fiender.

Våga sluta hunsas av monopolkapitalets fulmedier! Börja förutsättningslöst lyssna på vad folket faktiskt tycker, särskilt SD:s och AfS:s medlemmar! Lyssna på vad de råkat ut för och hur de känner! Propagera för det som folket vill ha! DET är demokratins kärna.

4. Visst finns det riktiga flyktingar och riktiga barn med riktiga problem, men invandringen har INTE varit nyttig för svensk arbetarklass. Den har INTE hjälpt andra etniciteter eller nationer effektivt och de flesta som kommer är INTE ”flyktingar” och är INTE ”barn”, men sociala turister. Inse faktum!

Bild på Göran Persson
”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva…”
/Göran Persson (Källa:  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/01/12/till-forsvaret-av-socialdemokraterna-angaende-migrationskatastrofen/ )

Nej. Naivitet är naturligtvis INTE i svensk arbetarklass intresse, lika lite som det är det för resten av medborgarna, eller ens för monopolkapitalets söner och döttrar, men heller inte i de sociala turisternas bästa intresse, eftersom detta skapar kriminalitet och konflikt mellan olika etniciteter av arbetarklass i Sverige och Europa, helt i onödan, vilket skapar motsättningar som gör att Sverige inte längre framstår som något ljus eller inspirationskälla i det monopolkapitalistiska mörkret.

Det kan t.o.m. skapa etnisk rensning och världskrig. Då var de utsatta eniciteterna inte muslimer, men andra folkgrupper. I Israel är det, generellt sett, numera den muslimska arabiska och den semitiska folkgruppen som rensas etniskt, inte p.g.a. etnicitet, men p.g.a. finanskapitalets vinst på aggressiv sekterism. Lär er av historien och av samtiden!

Bild på Davidsstjärna kombinerad med ett hakkors

Friedrich Engels varnade arbetarklassen för ett sådant scenario som sedan kom och Karl Marx var heller ingen s.k. ”kulturmarxist”. Massinvandring till nordliga länder är ej heller i miljöns intresse, vilket monopolkapitalets lakejer försöker påskina.

Vänstern har enbart förvärrat problemet genom att skrika ”rasism” mot människor som INTE ens ser sig själva som ”rasister”, men ibland faktiskt anser sig vara utsatta för ”rasism” och som har fått nog av den politik som gör dem fattigare, diskriminerar dem, skapar ojämlikhet, skapar konflikter, samt ökar våldet i samhället.

S, V och MP har varit med på den politiken. SKP och KP har ställt sig utanför, helt medvetet, eftersom de inte valsamverkar brett och de har hetsat på med ”rasism”-epitetet MOT vilseledd arbetarklass, samt fortsätter att göra det.

Det är FÖR DJÄVLIGT! Detta leder givetvis till rasism mot riktigta flyktingar, mot riktiga barn och en ny slags rasism mot de svenskar som känner sig utsatta för att de är svenskar, ex. under lögnen ”positiv särbehandling”. IS-krigare, som borde dömas för krigsförbrytelser, får med denna rasistiska politik starta eget-bidrag, medan laglydiga intelligenta svenskar, samt assimierade invandrare, inte får det, såvida de inte är oanställningsbara.

Klart som fan att mången svensk arbetarklass, samt assimilerad invandrare, då överger denna tokvänster! Lögnretoriken håller ju inte på något plan för de skötsamma medborgare som besitter normalintelligens. Den är ologisk och den är osann. Den är inte ens känslomässigt korrekt mot någon alls. Inte mot någon, inte ens för påläggskalvarna som det strösslas pengar över.

Lösning: Sluta linda in ekonomiska eller sekteristiska migranter i ”positiv särbehandling”! Tag steg i den riktning som folket vill se, nämligen repatriering av icke-barn, icke-flyktingar, kriminella och i övrigt inkompatibla sekter!

DET vore MYCKET behjärtansvärt mot riktiga politiska flyktingar och mot de som flytt sekterismen, men även rätt mot svensk och assimilerad arbetarklass. Hjälp istället de som verkligen behöver vår hjälp effektivt och lokalt om då det är möjligt!

5. Ordet ”nationalism” attackeras nu av monopolkapitalets fulmedier, eftersom de vill ha fortsatt globalistiskt ”race mot bottnen”, samt göra EU till en kopia av USA:s nerknarkade kriminella kaos, men för den som slår upp ordet så uppenbarar sig även ordet ”vänsternationalism”.

Problemet för vänstern är att de köper monopolkapitalets förvrängning av ordens verkliga innebörd.

Lösning: Slå upp alla ord som monopolkapitalet angriper! Diskutera alltid ordens verkliga innebörd med varann och med folket! Så undviker vi osanning och käbbel. Käbbel är motsats till hövlig diskussion och hövlig diskussion är demokratins själ, med ett undantag. Mot demokratins fiender ska vi inte vara hövliga. Monopolkapitalet, deras fulmedier och deras fulpolitiker är folkets och demokratins verkliga fiender, inte SD:s alla medlemmar eller alla de som röstat på SD.

Det är lögnare och sekter som motarbetar vetenskapliga evidens och demokrati som 2018 bör låsas in på mentalsjukhus!

6. Den GRUNDLÄGGANDE förklaringen till att SD erhöll drygt 17% av rösterna kan INTE vara ”nedmonteringen av välfärden, privatiseringar och den ökande ojämlikhen till följd av sänkta skatter”, för då hade de rimligen röstat på V, KP eller SKP i en enorm omfattning. Det gjorde inte folket.

Jag anser att den grundläggande förklaringen är att Vänstern, p.g.a. att den varit vilseledd, INTE varit trovärdiga. Vänstern har utgjort ett alibi till nedmonteringen, eftersom de inte stått i bestämd opposition till högerpolitiken och inte valsamverkat effektivt med partier som lyssnar på folket. Vänstern har därför genom sitt ”rasism”-fokus och frotterande med höger- S & höger-MP, gynnat de mest välbeställda, d.v.s de som profiterat på korruptionen.

7. Visst kan man, likt vänstern, sticka under stol med att den ökade invandringen har skapat problem i välfärden. Det har många i vänstern gjort, men denna lögn skapar givetvis inte den trovärdighet som politiska partier behöver för att få röster. Visst kan det lura lättlurade, men knappast mer än så. Går man sedan ifrån lögnen så förlorar man självfallet även en del av den arbetarklass som man indoktrinerat med lögner.

Det tycks vara helt sant, som Nilsson skriver, att ”de etablerade partierna har:

Bild på Arne Nilsson
”spelat bollen rakt i famnen på SD då man stämplat partiet som fascistiskt och nazistiskt”
/Arne Nilsson

Det beror sannolikt på att när man ljuger på ett ohövligt vis så framstår man lätt som en ohövlig lögnare.

Lösning: Sluta låta er vilseledas och sluta ljuga! När lögnen inses så pudla kvickt! Be om ursäkt! Förklara er! Endast så kan framtida troärdighet återskapas. Det kommer ta tid och det kommer kräva byte av galjonsfigurer.

Det är ex. osanning att SD pekar ut invandrare som den huvudsakliga orsaken till de problem som vanligt folk brottas med. SD pekar ut 7-klöverns massinvandringspolitik, vilken dödar massvis med människor i Medelhavet, OCH det är en mycket stor skillnad. Det här vill inte vänstern erkänna … än.

SD har inget emot riktiga flyktingar som är kompatibla med Sverige. SD vill faktiskt INTE att alla icke-europeer ska repatrieras. Att högerpartiet SD inte pekar ut monopolkapitalet som huvudproblemet är naturligtvis för att det är ett högerparti som gillar en extrem nivå av kapitalism precis som S, MP och Alliansen.

Lösning: Peka på att SD, S, MP och Alliansen sitter i ungefär samma högerbåt! Angrip inte specifikt SD! Bombhögerns och sossarnas frotterande med monopolkapitalets bombhöger, som massmördat massvis med människor av andra etniciteter, är faktiskt mer nazistisk och fascistiskt än SD någonsin har varit. Det kan förändra sig, men man ska inte döma människor på förhand.

Nilsson avslutar med att:

Bild på Arne Nilsson
”Merparten av den utomparlamentariska vänstern draperar sig i olika lenininistiska dräkter och blir därmed helt ointressanta för vanligt folk.”
/Arne Nilsson

Jag vet faktiskt inte om det alltid är sant, men visst finner jag själv ofta väldigt bra och tänkvärda citat från Stalin, Lenin och Marx m.fl., men jag tror att vad som ändå avses av Nilsson är att vi själva bör se till att kommunicera på folkets villkor, på ett intressant enkelt och tydligt vis, inte använda gamla tänkare likt sekterisktiska slags gudsbevis, men snarare diskutera innehållet i vad de sagt, öppet och kritiskt, men samtidigt inte göra det jämt och ständigt.

Låt mig även kommentera att Anders Åberg har rätt i kommentarsfältet till artikeln!

Åberg menar att lösningen för Vänstern är teoretiskt oerhört enkel och han anser att vi måste skapa nya organisationer! – Jag är enig. Det är även viktigt att dessa nya organ samverkar effektivt och prestigelöst.

Åberg frågar sig hur man skapar en vilja att organisera sig när många i arbetarklassen tycker sig ha hittat en företrädare i SD? – Jag anser att man poängterar hövligt att SD är ännu ett högerparti i raden av högerpartier, samt pekar på ett vänsternationellt alternativ som kan utmana SD. Man kan även peka på Jeremy Corbyn som tar Labour vänsterut och som därför blivit oerhört populär i Storbritannien, samt den chokladtårtade men mycket populära  Sahra Wagenknecht för vänstern (Die Linke) i Tyskland.

SD-vänliga mediers styrka ligger i att de oftast har öppna kommentarsfält. Vänsterns jouralister är oftast för högfärdiga för att våga svara på allmänhetens frågor eller ta diskussioner med vanligt folk, samt för prestigefyllda för att erkänna när de har fel. De föredrar istället att förlora alla diskussioner genom att bli ohövliga.

Att hålla på med ”rasism”-tjafset, mot över en miljon svenskar, kommer sannolikt enbart förvärra problemet i takt med att fler människor, deras vänner och deras familjer, feminister, såväl som HBTQ-personer, råkar ut för konsekvenserna av den okontrollerade massinvandringen i kombination med extrem högerpolitik. Den som skriker ”rasism” mot SD gör då istället reklam för SD och mer högerpolitik.

Mer intressant:
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/08/20/far-ung-vanster-betalt-av-afs-och-sd-for-att-skrika-korruption-eller-brist-pa-intelligens/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/09/10/valanalys-diagram-genom-palme-politik-far-socialdemokraternas-tillbaka-sina-valjare/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2018/09/21/desinformation-riktat-mot-den-riktiga-vanstern-av-finanskapitalets-slipade-infiltrator-och-operator/

2 reaktioner till “Konstruktiv kritik – Så kan den ”alternativa vänstern” lyckas lära av SD:s enorma framgångar

    1. Tack. jag hittade ett fel i den. Jag kallade muslimer för folkgrupp. Det stämmer inte. I Israel är det, generellt sett, numera den arabiska och den semitiska folkgruppen som rensas etniskt, inte p.g.a. etnicitet, men p.g.a. finanskapitalets vinst på aggressiv sekterism.

Kommentera enligt kommentarsreglerna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s